Søk
  • Bob Nerland

Kundereferanse - Statens vegvesen

eXspend har bistått Statens vegvesen IT i utvalgte rekrutteringssaker gjennom det siste året. Vi har særlig hatt behov for eXspends kompetanse og nettverk innenfor searchdelen av rekrutteringsprosessen; det å få de gode IT-kandidatene inn på søkerlistene våre. eXspend har gjort en god jobb på dette området. De har lyktes i å få sterke kandidater inn på søkerlistene og har fulgt disse kandidatene tett opp. I nesten alle rekrutteringen har vi endt opp med signering, noe vi er meget godt fornøyd med! Et par av prosessene kom vi ikke helt i mål med, men også der bidro eXspend med aktuelle kandidater på søkerlistene, og det var andre faktorer som gjorde at vi dessverre ikke landet en ansettelse.

Vi er godt fornøyd med måten eXspend har fulgt opp våre rekrutterende ledere og intern HR på. Våre ledere uttaler at de er meget godt fornøyd med bistanden de har fått fra Karoline til alt fra kandidatoppfølging, gjennomføring av intervjuer og referanseinnhenting, og produksjon av skriftlig dokumentasjon i forbindelse med ansettelsene. Opplevelsen er at Karoline har vært tilgjengelig og dedikert. Vi har også hatt en god dialog mellom eXspend og intern HR i Statens vegvesen. Vi opplever at eXspend har kort responstid, svarer på e-post og følger opp med telefonsamtaler ved behov.

Vi er godt fornøyd med måten eXspend har tatt tilbakemeldinger på og hvordan de har justert sin innsats og kompetanse underveis, etter våre behov. Konkret eksempel er at Karoline har gjennomført sertifisering på rekrutterings- og seleksjonstester vi bruker i våre rekrutteringsprosesser.

Vi takker for godt samarbeid og ser ikke bort fra at vi kan få behov for bistand fra eXspend også i fremtidige rekrutteringssaker hos Statens vegvesen IT.

Lykke til videre!

Med vennlig hilsen

Hege M.B. Davey

HR-rådgiver Statens vegvesen

39 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle