Slik skriver du en god CV

CV-en er ditt viktigste verktøy for å vise at du er kvalifisert for jobben. Her får du våre beste tips og råd til en god og utfyllende CV.

En velskrevet CV øker mulighetene dine for å lykkes i jobbsøkerprosessen. Den er et viktig verktøy for å markedsføre deg og din kompetanse, men vær kort og konsis. CV-en skal baseres på din arbeidserfaring, og spisses mot den spesifikke jobben du søker på. Redegjør for friperioder og unngå «hull» i CV-en din. Vær ærlig, det er lett å avsløre overdrevne ferdigheter eller resultater.

VIKTIG: Unngå stavefeil og grammatiske feil. Få noen til å gå gjennom både innhold og oppsett.

 

Personlige detaljer

Navn, adresse, mobilnummer, e-post, fødselsdato og sivil status. Bilde er valgfritt, men velger du å ha med bilde, må bakgrunn være nøytral og du må gi et godt inntrykk. Ikke bruk partybilder. Du oppfattes ikke som uprofesjonell om du smiler og er glad på eventuelle bilder. Det viser heller at du er et positivt og sprudlende menneske og det liker vi!

 

Nøkkelkompetanse

List opp relevante kurs, sertifikater, dataferdigheter og andre egenskaper du har som skiller seg litt ut fra mengden. Presenter det i stikkordsform.

Tips: Dette punktet kan med fordel utbroderes noe ved å fremheve personlige og profesjonelle egenskaper du har som kan ha stor betydning for jobben.

 

Utmerkelser

Dersom du har priser eller relevante utmerkelser (månedens ansatt f.eks) kan det være lurt å ta med dette.

Tips: Store idrettsprestasjoner blir ofte sett på som positivt, da dette sier noe om din motivasjon og vilje.

 

Yrkeserfaring

Start med den siste jobben du har/har hatt. Skriv bedriftens navn, hvilken stilling du hadde, hvilke arbeidsoppgaver du utførte og start- og sluttdato. Sett arbeidserfaring over utdanning dersom du ikke er nyutdannet.

 

Prosjekter

Før opp prosjekter du har vært med på og hvilken rolle du hadde. Dette kan føres under yrkeserfaring i de tilfeller du f.eks. har vært konsulent i et firma i 10 år.

 

Utdanning

Start med graden du sist har fullført, hvor, når og gjerne kort om hvilke resultater du har oppnådd.

Tips: Det er ingen vits å ta med ungdoms- og barneskolefakta.

 

Frivillig arbeid og tillitsverv

Her har du muligheten til å vise at du er en aktiv person som liker og våger å ta ansvar. Har du hatt tillitsverv i diverse frivillige organisasjoner, studentforeninger o.l. putter du det inn her.

 

Interesser

Her kan du gi dem et lite bilde av deg som person uten å gå for mye i detalj. Ikke ta med hobbyer eller personlig informasjon som ikke har relevans for jobben.

 

Referanser

Ikke oppgi referanser i søknaden eller i CV-en. Referanser er viktige, men dersom stillingsannonsen ikke krever at de skal stå, kan du vente med dette. Du kan ev. skrive «Jeg vil oversende en liste med mine referanser når dette blir aktuelt i prosessen.»

 

Dokumentasjon

Alt du måtte legge ved av attester og vitnemål skrives opp som antall vedlegg helt nederst. Dersom alt finnes på en hjemmeside, skriv det. Skriftlige attester pleier ikke bli overlevert før selve jobbintervjuet. Sørg for å ha kopier av alle disse, samt eventuelle bevis for dine utmerkelser og kvalifikasjoner.

resume