Personlighets- og evnetester

Vi er sertifisert bruker av nettbaserte testverktøy fra Aon!

 

Aon (tidligere kjent som Cut-e), tilbyr et bredt spekter av kvalitetssikrede (DNV-GL sertifiserte) tester som kan benyttes i rekrutteringssammenheng. Som sertifisert bruker har vi mulighet til å se nærmere på personlighet, motivasjon, evner og ferdigheter, utover den informasjonen vi innhenter under intervjuet. Det å benytte seg av flere seleksjonsmetoder i rekrutteringssammenheng kan gjøre at våre kunder tar en mer treffsikker beslutning (Schmidt & Hunter, 1998). Rett person til rett plass er noe vi etterstreber til enhver tid!

 

Shapes

Shapes Management er et spørreskjema som måler yrkesrelatert personlighet. Denne testen kan benyttes på tvers av yrkesområde og senioritet, og i en rekrutteringsprosess kan vi benytte denne alene, eller i kombinasjon med én eller flere evne- og ferdighetstester. Shapes er basert på adalloc (adaptive allocation of consent) målingsteknologi – denne teknologien gjør det mulig å få svært differensierte profiler, i korte og tidseffektive spørreskjemaadministrasjoner.

 

Scales

Scales er samlebetegnelsen over Aons ulike evne- og ferdighetstester. Innen evne tester vi alt fra numeriske-, og verbale evner, til abstrakte logiske- og spesifikke kognitive evner. Innen ferdigheter tester vi språkflyt, vokabular og grammatikk, både på engelsk og på norsk. Disse testene sikter å måle GMA (General Mental Ability), som fra forskningen er vist å spille en sentral rolle for ytelse i jobbsammenheng, på tvers av yrkesgrupper (Schmidt & Hunter, 2004). 

 

Views

Views er et spørreskjema som måler yrkesrettede verdier, interesser, holdninger og motiver. Views er, på lik linje med Shapes, basert på adaptiv spørremetodikk, noe som gjør at testen kombinerer og velger ut hvilke utsagn som skal besvares basert på kandidatens tidligere responser. Denne testen sikter å måle en kandidats preferanser i forhold til sin karriere og sitt yrkesliv. Et hensiktsmessig verktøy i sluttfasen av en rekrutteringsprosess.

 

I samråd med våre kunder setter vi sammen et testbatteri som måler det de ønsker skal måles. Vi analyserer resultatene og tilbyr tilbakelesning til alle testdeltakere. Testresultatene ses i sammenheng med en referansegruppe, noe som gir dem verdi og mening. Alle testene er også selvinstruerende, sikret mot fusk med oppgavegenerator, og maskinvareuavhengige. Dette sikrer en bedre kandidatopplevelse, og et mer nøyaktig resultat.